دوره های موجود در اپلیکیشن شمارو با سوالات، بخش ها و برگذاری این ازمون ها اشنا میکنه و تکنیک هایی در مورد چگونه پاسخ دادن به این سوالات بهتون گفته میشه.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!