هزینه‌ها به شکل زیر هستند:

هزینه اشتراک طلایی🥇:
اشتراک طلایی یک ماه: ۲۶ هزار تومان
اشتراک طلایی سه ماه: هر ماه ۲۱ هزار تومان
اشتراک طلایی یک ساله: هر ماه ۱۰ هزار تومان

هزینه اشتراک نقره‌ای🥈:
اشتراک نقره‌ای یک‌ ماه: ۲۰ هزار تومان
اشتراک نقره‌ای سه ماه: هر ماه ۱۳ هزار تومان
اشتراک نقره‌ای یک سال: هر ماه ۷ هزار تومان
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!