برای شروع کار با نرم افزار زبانشناس، متناسب با سطحتون پکیج های زیر رو به شما
پیشنهاد میکنیم:
سطح ابتدایی: داستان‌های کودکانه و داستان‌های مصور صوتی
سطح متوسط: داستان‌های واقعی، و انگلیسی قدرت
سطح پیشرفته: مگا داستان‌ها، دوره‌ی VIP، و داستان‌های کوتاه
سطح فوق پیشرفته: مکالمات تجاری
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!