شرایط اقتصادی رو ما درک می‌کنیم چون ما هم تو همین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنیم. اما مطمئنا می‌دونین‌ که زبان انگلیسی مهارت خیلی مهمی هست. بنابراین هزینه‌ای که انجام میدین رو به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه کنین.

روزانه ممکنه ما خیلی بیشتر از این هزینه رو صرف موارد بی‌اهمیتی (مثل سیگار، تنقلات و‌...) کنیم. اما اگر هزینه‌ی اپلیکیشن زبانشناس رو با دیگر هزینه‌ها مقایسه کنین، متوجه میشین که هزینه‌ی ناچیزی رو در قبال امکانات زیادی می‌پردازین.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!