اعداد آبی تعداد لغاتی که هایلایت نشدند
اعداد زرد تعداد لغاتی که هایلایت شدند (به لایتنر اضافه شدند)
اعداد سبز تعداد کل لغات
درصد موجود کنار هر درس نشان دهنده اینه که شما چند درصد از اون درس رو متوجه میشین
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!