اگر با پرداخت اینترنتی مشکل دارین میتونین از پرداخت کارت به کارت به شماره کارت زیر استفاده کنین و عکسی از رسید رو به پشتیبانی بفرستین تا اشتراک رو براتون اعمال کنیم.

💳شماره کارت: 6219867000079851

🏦اسم بانک: سامان

💙نام حساب: علی گلمیرزایی؛ آوای متین زبانشناس

🔢شماره شبا:IR480560083181003567817001
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!