امکان پخش پشت سر هم در نرم افزار زبانشناس برای جمله، درس، و لیست دروس وجود دارد:

پخش پشت سر هم یک جمله

برای اینکار وقتی به جمله مورد نظر رسیدید مطابق تصویر آیکون مشخص شده را انتخاب کنید:

پخش پشت سر هم جمله

البته توجه کنید که این آیکون چند منظوره هست بنابراین بایستی چند بار آن را انتخاب کنید تا به حالت مربوطه برسید.

پخش پشت سر هم یک درس

برای اینکار در درس مورد نظر آیکون زیر را انتخاب کنید:

پخش پشت سر هم درس

پخش پشت سر هم لیست دروس

برای این کار در لیست مد نظر ابتدا آیکون منو را انتخاب بفرمایید سپس گزینه‌ی پخش را انتخاب کنید:

پخش پشت سر هم لیست درس
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!